Frankfurt Deklarasyonu

Frankfurt Deklarasyonu ismi genellikle 3 Temmuz 1951[1] tarihinde Batı Almanya'nın şehri Frankfurt am Main'de yapılan Demokratik Sosyalizm'in Amaçları ve Görevleri başlığı altında Sosyalist Enternasyonel'in tartışıldığı toplantıyı ve bu toplantıda alınan kararları anlatmak için kullanılır. Deklarasyon kapitalizmi "mülkiyet hakkını insan haklarının önünde" tuttuğu, ekonomik eşitsizliğe izin verdiği, tarihsel olarak emperyalizm'e ve faşizm'e izin verdiği gerekçeleriyle kınadı.

Frankfurt Deklarasyonu 1989 yılının Haziran ayında, Sosyalist Enternasyonal'in Stockholm'de yapılan 18. Kongresi'nde güncellendi.[2]

Deklarasyon, kapitalizmin "yıkıcı ekonomik buhranlar ve yüksek işsizlik oranları"[3] demek olduğunu ilan etti. Kapitalizmle yarışmak ve Bolşevik komünizme muhalifliğini ilan etmek için Refah devletini övdü.[3]

Deklarasyon'a göre uluslararsı bir hareket olan Sosyalizm: Doğası gereği farklı hal ve koşullarda farklı yaklaşımlar geliştirmektedir.[1] Buna rağmen Deklarasyon'a göre gerçek sosyalizme ancak demokrasiyle ulaşılabilecektir.[1] Deklarasyon'a göre sosyalizmin ekonomik gayeleri şunlardır: Tam İstihdam, refah devleti, Devlet mülkiyetine erişim ve bu amaçla Millileştirme, Serbest piyasa şirketlerine karşı devlet tarafından Kooperatifleştirme ve Sendika haklarının sağlanma.[1]

Deklarasyon, merkezi ekonomik ve sosyal planlamaların zorunlu olmadığını ama Adem-i merkeziyetçi planlamaların gerekliliğini belirtmiştir.[1] Deklarasyon her tür ekonomik, hukuki ve siyasi ayrımcılığı kötüleyip kadına, ırklara, bölgelere ve sosyal gruplara karşı olan ayrımcılığın da yasaklanmasını ister.[1] Ayrıca her türlü yayılmacılık ve Sömürgecilik faaliyetini kınar.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 6 7 Peter Lamb (editor) and James C. Docherty (editor). Historical Dictionary of Socialism. 2nd ed. Lanham, Maryland, USA; Toronto, Ontario, Canada; Oxford, England, UK: The Scarecrow Press, Inc., 2006. Pp. 125.
  2. http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticleID=31 Declaration of Principles, Adopted by the XVIII Congress of the Socialist International, Stockholm, June 1989, accessed 2012-01-29
  3. 1 2 Socialist International. "Aims and Tasks of Democratic Socialism: Declaration of the Socialist International". Socialist International, First Congress. Frankfurt-am-Main, Federal Republic of Germany: Socialist International, 1951. http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticleID=39.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.