Güçlendirme gizemi

Katolik ve Ortodoks kiliselerinde vazgeçilmez 7 Sakramentten biridir.

Hristiyanlık

Güçlendirme sırrının Hristiyanlıktaki Rolü

Eski Ahit'te Peygamberler Rab'bin Ruhu'nu beklerken Mesih'e ve Mesih'i bekleyen bütün halklara geleceğini bildirirler. Mesih İsa'nın tüm yaşamı ve misyonu Kutsal Ruh'la tam bir birliktelik içinde geçildiğine inanılır. Bu yüzden Havariler Pentekost günü Kutsal Ruh'un alındığına inanılır. Bkz. (HI2,11)Vaftiz olanın üzerine el koyularak ( Bunu şimdi Episkopos ve yetki almış papazlar yapabilir) Kutsal Ruh'un kişiye işlediği teoloji ve Kutsal kitap kayıtlarında görülür. (Bkz. İncil- Elçilerin işleri.)

Güçlendirmeden söz edilmesinin nedeni

Bu sırra Doğu kiliselerinde Krismasyon, yağla meshetme ya da myron (krem) denir, çünkü temel rit meshetmektir. Güçlendirme vaftiz olanı lütfü ile onaylayıp güçlendirildiğine inanılır.

Güçlendirme Sırrı'nın Temeli

Güçlendirme sırrı töreninin kutsal yağla meshedilmektedir. Bu meshetme töreni yöneten din adamının elini adayın üzerine koyarak bu meshetmeye şu sözler söylenerek vaftiz olanların anlına yapılır: "Tanrı'nın armağanı olan Kutsal Ruh'la mühürlen"

Güçlendirme Sırrını Kim Alabilir?

Bu sırrı daha önce vaftiz olmuş herkes alabilir. Bu sakramentte diğer sakrementler gibi hayatta bir kez alınabilir ve bu sırrı alan Vaftizden sonra tam bir Hıristiyan olarak onaylanır. Protestan Kiliseleri bu sakramenti kabul etmez.

Güçlendirme Sırrını Kim Verebilir

Güçlendirme sırrını Cemaatin veya Kilisenin Bölge Episkoposu ya da Episkopostan yetki almış olan bütün papazlar verebilir.Bu Durum Doğu ve Batı Kiliseleri için de geçerlidir.

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.