Muhafazakâr liberalizm

Muhafazakâr liberalizm, muhafazakar duruşun liberal değerler ve politikalarla birleştirildiği, liberal ideolojiyi temsil eden harekettir.[1][2][3]

Muhafazakar liberalizm klasik liberalizmin daha az radikal türüdür.[4] Muhafazakar liberaller; bireysel özgürlük, demokrasiyi savunmakla birlikte tam rekabet modelini, sınırsız devleti ve düpedüz akıl yönetimini eleştirir, tecrübeyi de yönetime ortak eder. Bun akımın önemli savunucuları Friedrich Hayek, Edmund Burke ve Karl Popper'dir.

Dipnotlar

  1. M. Gallagher, M. Laver and P. Mair, Representative Government in Europe, p. 221.
  2. (Fransızca) Ipolitique.fr
  3. Parties-and-elections.de
  4. R.T. Allen, Beyond Liberalism, p. 2.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.