Yemen Eyaleti

Eyalet-i Yemen
Osmanlı İmparatorluğu Eyaleti

1517–1728/1864
 

Yemen Eyaleti (1609)
Merkez Sana'a[1]
Tarih
 - Kuruluş 1517
 - Kaldırılış 1864
Bugün parçası  Yemen
Yemen tarihi

Yemen Eyaleti[2], Osmanlı Devleti'nin, Arabistan Yarımadası'nın güneyindeki toprakları kapsayan yönetim birimi.

Tarih

Hadım Süleyman Paşa tarafından 1539'da Osmanlı topraklarına katılan Yemen, aynı yıl Zebid ve Aden'i içine alan salyaneli bir eyalet olarak düzenlendi. 16. yüzyıl sonlarında Zeydi imamlarının başlattığı ayaklanma merkezi denetimi zayıflattı ve 1635'e değin eyalete beylerbeyi atanamadı. Batıdaki toprakların 17. yüzyılın ikinci yarısında İmam Kasım'ın yönetimine girmesinden sonra güneydeki Aden sancağı bir beylerbeylik konumuna getirildi. 19. yüzyıl başlarına değin ulaşım güçlüğü, doğal engeller ve etnik sorunlar yüzünden, Yemen'in salyaneli eyalet düzenine kavuşması sağlanamadı. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1834'te Yemen'i Mısır'a bağlamak istediyse de başaramadı. Osmanlı hükümeti, eyaleti bir süre el-Ariş şeriflerine bıraktı. Aynı dönemde İngilizler de Aden'i işgal etti.

1849'da yeniden Osmanlı egemenliğine giren Yemen, önce eyalet, arada sancak (mutasarrıflık), 1867'den sonra da 1918'de değin Osmanlı sınırları içinde kaldı.

Yöneticileri

Yemen Eyaleti'nin valileri:[3]

Sancakları

Eyaletin sancakları:[2]

  1. Mohka Sancağı
  2. Ehariş Sancağı (Ebu `Ariş?)
  3. Massu Sancağı

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.