Avrupa Birliği müktesebatı

Avrupa Birliği

Bu makale serisinin bir parçasıdır:
Avrupa Birliği siyaseti

Avrupa Birliği Müktesebatı (acquis communautaire), temel Avrupa Birliği anlaşmalarında ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında (tüzük, karar, yönerge vs.) yer alan kural ve kurumlar bütününü ifade etmektedir.

Dış ilişkiler, güvenlik ve adalet, serbest dolaşım, gümrük birliği, çevre koruması, eğitim ve araştırma vs. tüm konular AB Müktesebatı içinde yeralan konulardır.

Fasıllar

AB tarafından genişleme müzakereleri için hazırlanmış olan “AT Müktesebatı Analitik Çerçevesi” aşağıda yer almaktadır. Söz konusu müktesebat, AB’nin kendi içindeki müktesebatın (kazanım) benzeridir ve özellikle genişleme sürecinde katılım müzakereleri yapılacak olan aday ülkeler için hazırlanmıştır.

Fasıl 1: Malların Serbest Dolaşımı

Fasıl 2: İşçilerin Serbest Dolaşımı

Fasıl 3: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

Fasıl 4: Sermayenin Serbest Dolaşımı

Fasıl 5: Kamu Alımları

Fasıl 6: Şirketler Hukuku

Fasıl 7: Fikri Mülkiyet Hukuku

Fasıl 8: Rekabet Politikası

Fasıl 9: Mali Hizmetler

Fasıl 10: Bilgi Toplumu ve Medya

Fasıl 11: Tarım ve Kırsal Kalkınma

Fasıl 12: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası

Fasıl 13: Balıkçılık

Fasıl 14: Taşımacılık Politikası

Fasıl 15: Enerji

Fasıl 16: Vergilendirme

Fasıl 17: Ekonomik ve Parasal Politika

Fasıl 18: İstatistik

Fasıl 19: Sosyal Politika ve İstihdam

Fasıl 20: İşletme ve Sanayi Politikası

Fasıl 21: Trans-Avrupa Ağları

Fasıl 22: Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Fasıl 23: Yargı ve Temel Haklar

Fasıl 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Fasıl 25: Bilim ve Araştırma

Fasıl 26: Eğitim ve Kültür

Fasıl 27: Çevre ve İklim Değişikliği

Fasıl 28: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Fasıl 29: Gümrük Birliği

Fasıl 30: Dış İlişkiler

Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası

Fasıl 32: Mali Kontrol

Fasıl 33: Mali ve Bütçesel Hükümler

Fasıl 34: Kurumlar

Fasıl 35: Diğerler Konular

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.