Avrupa Birliği ekonomisi

Avrupa Birliği ekonomisi, Uluslararası Para Fonu (IMF)'na göre satın alma gücü paritesi bazında 12,256 milyar euroluk bir gayri safi yurtiçi hasıla meydana getirir. Avrupa Birliği ekonomisi bir ortak pazara sahiptir ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından bir bütün olarak değerlendirmeye alınmaktadır.

Para birimi

Avrupa Birliği'nin resmî para birimi eurodur. Tüm belge ve politikalarda bu para birimi kullanılır. Avrupa Birliği üyesi on altı ülkenin tek ve ortak para birimi olarak benimsediği euro, aynı zamanda birlik içinde en çok kullanılan para birimidir. Euroyu kullanan ülkelerin oluşturduğu topluluk euro bölgesi adıyla anılır.

Kararlara katılmama haklarını kullanan Danimarka ve Birleşik Krallık dışında tüm birlik üyesi ülkeler gerekli ölçütleri yerini getirdiklerinde mevcut para birimlerini kullanmayı bırakarak euroyu benimseyeceklerini bildirmişlerdir. Artık ortak para birimi olarak euroyu benimsemek Avrupa Birliği'nin koyduğu bir üyelik koşuludur.

Bütçe

AB'nin 2006 yılı harcamaları.[1]
  Tarım: %46,7
  Yapısal harcamalar: %30,4
  İç politika: %8,5
  Yönetim: %6,3
  Dış harcamalar: %4,9
  Katılım öncesi harcamaları: %2,1
  Tazminatlar: %1,0
  Rezervler: %0,1

Avrupa Birliği'nın 2007 yılı kararlaştırılmış bütçesi 120,7 milyar eurodur ve 2007-2013 arası süreç için toplamda 864,3 milyar euro ayırmıştır.[2] Bu miktar Avrupa Birliği'nin yirmi yedi ülkesinin toplam gayri safi millî hasılasının %1,1'i ila %1,05'ine eşit gelir. Bir karşılaştırma yapılacak olursa, Birleşik Krallık'ın 2004 yılı bütçesi 759 milyar euro olarak tahmin edilmiş ve Fransa'nın da 801 milyar euro harcayacağı öngörülmüştür. 1960 yılında Avrupa Birliği'nin önceli Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun bütçesi gayri safi millî hasılanın sadece %0,03'ü kadardı.[3]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.