Avrupa Birliği politikası

Avrupa Birliği politikası, Avrupa Birliği'nin ekonomi, sağlık, tarım, kültür, çevre sorunları, dış ilişkiler, içişleri gibi çeşitli konularda antlaşmalar çerçevesinde uygulama kararı aldığı yönergeler bütünüdür.

Kurumlar

Avrupa Birliği'ni oluşturan kurumlar Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Zirvesi ve Avrupa Konseyi'dir. Avrupa Birliği'nin iç ve dış politikalarını biçimlendiren ve politika oluşturulması ve bunların feshi gibi konularda söz sahibi olan kurumlardır.

Üç sütun

Avrupa Birliği'nin politikası genel olarak üç sütun olarak tanımlanan görev ve sorumluluk alanları çerçevesinde yürütülür.

  1. Topluluk sütunu da denen birinci sütun, ekonomik, toplumsal ve çevresel konuları ele alır.
  2. Ortak dışişleri ve güvenlik politikası da denen ikinci sütun dış ilişkileri ve askerî konularla ilgilenir.
  3. Güvenlik Güçleri ve Adalet Alanında İş Birliği de denen üçüncü sütun suça karşı birlikte çalışmayı kapsar. Bu başlık ilk olarak Adalet ve içişleri olarak adlandırılmıştır.
Avrupa Birliği
Avrupa Toplulukları Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası Güvenlik Güçleri ve Adalet Alanında İş Birliği
Avrupa Topluluğu (AT):
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC, 2002'ye kadar):
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM):
Dış siyaset:
Güvenlik politikası:
Birinci sütun: Topluluk bütünleşmesi yöntemi İkinci sütun: Hükûmetlerarası iş birliği yöntemi Üçüncü sütun: Hükûmetlerarası iş birliği yöntemi

Antlaşmalar

Avrupa Birliği izleyeceği politikaları yaptığı antlaşmlarla resmiyete döker. Bu antlaşmaların hükümlerince ortaya konan yönergeler doğrudan etki ilkesi doğrultusunda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin iç hukuklarında yer eder.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.