Holomorf fonksiyonların analitikliği

Matematiğin bir alanı olan karmaşık analizde, karmaşık değişkenli ve karmaşık değerler alan bir f fonksiyonu

f(z)=\sum_{n=0}^\infty c_n(z-a)^n

şeklinde açılıyorsa, fonksiyon a noktasında analitiktir.(bu durum yakınsaklık yarıçapının pozitif olduğu gösterir.)

Karmaşık analizin önemli teoremlerinden birisi de holomorf fonksiyonların analitik olmasıdır. Bu teoremin sonuçlarından bazıları ise şunlardır:

Kanıt

İlk kez Cauchy tarafından verilen argüman, Cauchy integral formülü ve

1 \over w-z .

ifadesinin kuvvet serisi açılımına dayanmaktadır.

f, a merkezli açık bir diskin her yerinde türevli olsun. z de bu açık diskte olsun. C ise bu diskin içinde a merkezli, yarıçapı z 'nin a 'ya uzaklığından daha fazla olan pozitif yönlü (yani saat yönünün tersi yönlü) olan bir çember olsun. Cauchy integral formülünden başlarsak,

\begin{align}f(z) &{}= {1 \over 2\pi i}\int_C {f(w) \over w-z}\,dw \\  \\
&{}= {1 \over 2\pi i}\int_C {1 \over w-a}\cdot{w-a \over w-z}f(w)\,dw \\  \\
&{}= {1 \over 2\pi i}\int_C {1 \over w-a}\cdot{w-a \over (w-a)-(z-a)}f(w)\,dw \\  \\
&{}={1 \over 2\pi i}\int_C {1 \over w-a}\cdot{1 \over 1-{z-a \over w-a}}f(w)\,dw \\  \\
&{}={1 \over 2\pi i}\int_C {1 \over w-a}\cdot{\sum_{n=0}^\infty\left({z-a \over w-a}\right)^n} f(w)\,dw \\  \\
&{}=\sum_{n=0}^\infty{1 \over 2\pi i}\int_C {(z-a)^n \over (w-a)^{n+1}} f(w)\,dw\end{align}

sonucuna varırız.

Burada toplam ve integralin yer değişimi, geometrik serinin, yakınsaklık diskinin içindeki sınırdan uzak sınırlı altkümeler içindeki düzgün sürekliliği tarafından sağlanmaktadır. (z - a)n çarpanı w üzerinden alınan integrale bağlı olmadığından, çarpan dışarıya alınabilir:

=\sum_{n=0}^\infty (z-a)^n {1 \over 2\pi i}\int_C {f(w) \over (w-a)^{n+1}} \,dw.

İntegral ve 1/(2πi) çarpanı z değişkenine bağlı olmadığından, yani z 'nin fonksiyonları olmadıklarından, tüm ifade bir sabit cn olur. Yani

=\sum_{n=0}^\infty c_n(z-a)^n

ifadesini yazabiliriz ki bu da istenen kuvvet serisidir.

Notlar

1 \over (w-z)^{n+1}

kuvvet serisi kullanılırsa

f^{(n)}(a) = {n! \over 2\pi i} \int_C {f(w) \over (w-a)^{n+1}}\, dw

elde edilir. Bu türevler için Cauchy integral formülüdür. Bu yüzden, elde edilen kuvvet serisi, f 'nin Taylor serisidir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/2/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.