Kadıyanilik

Kadıyanîlik, diğer isimleriyle Müslüman Ahmediye Cemaati ya da Ahmediye Hareketi 19. yüzyılda Mirza Gulam Ahmed (1835-1908) tarafından Hindistan'da ortaya çıkmış yeni bir dini harekettir.

Tarihçe

Mirza Gulam Ahmed

Ahmediye Hareketi Mirza Gulam Ahmed tarafından 1889'da başlatılmıştır. Kendilerini inanç bakımından Müslüman olarak tanımlayan Ahmediler,[1] kurucusu Mirza Gulam Ahmed'in 1908'deki ölümünden sonra Hekim Nuriddin'in başkanlığında devam etmiştir. Pakistan Parlementosu'nun teokratik bir yönetime sahip olması nedeniyle ve insanların yoğun bir şekilde bu cemaate katılmaları molla rejiminin müdahalesi ile karşılaşmış ve İslâm dışı bir inanç olarak kabul edildiği için Pakistan'da azınlık olarak tanımlanmış, 1974'deki kararıyla, Kadıyaniliğin Pakistan'daki faaliyetlerini sınırlamış, diğer azınlık inançları ile aynı haklar ve özgürlükler verilmiş, aynı sınırlamalara tabii tutulmuştur.

Müslüman kesimlerce, İngiliz fidanı olmakla suçlanmış[2] ancak bu iddiaları kesin bir dille ''iftira'' olarak nitelendirmişlerdir.[3][4]

Bugün Hindistan, Pakistan, Afrika, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ın da dahil olduğu 207 ülkede faaliyetlerini sürdüren Kadıyanilerin sayısının yaklaşık 10 milyondan fazla olduğu söylenmektedir.[5] Kadıyaniliğin bugünkü temsilcisi, Mirza Gulam Ahmed'in de torunu olan Mirza Masrur Ahmed'dir. İnanışlarına göre Mirza Masrur Ahmed 5. Ahmediye Hâlifesi'dir. Kadıyaniler tarafından "Mesih'in Beşinci Halifesi" olarak adlandırılmaktadır.

Halife sıfatıyla, Avrupa Parlamentosuna davet edilmiş ve 4 Aralık 2012'de Avrupa Parlamentosunda konuşma yapmıştır.[6][7]

Şiar ve semboller

Ahmediye Halifeliği'nin şiarı "Herkesi sev, kimseden nefret etme"dir. Bu şiar, İspanya'daki Başarat Camii'nin temel taşının yerine oturtulması sırasında yaptığı konuşmada, cemaatin üçüncü halifesi olan Mirza Nasır Ahmed tarafından dile getirilmiştir.

Ahmediye Bayrağı

Ayrıca Kadıyani Beyaz Minaresi, Ahmediye Cemaatinin bir sembolü ve ayırt edici özelliği olmakla birlikte, bayraklarındaki sembollerden de biridir.

İnançları

Geleneksel İslamdan farklı olan Kadıyaniliğe göre, Ahmediye Hareketinin kurucusu olan Mirza Gulam Ahmed, vaadedilen nebi, mehdi ve mesihtir. İsa peygamber'in mezarını bulduğunu ve bu nedenle de İsa'nın kendisine hulûl ettiğini söylemiştir.[8] Mesih'in halifesi olarak adlandırdıkları önderlerinin Allah tarafından vahiy almaya devam ettiğine,[9][10] İsa'nın göğe kaldırılmadığına[11] ve onun da her peygamber gibi öldüğüne inanırlar.[12]

Bu inançları başta olmak üzere, geleneksel İslami yorumlardan farklı olduğu gerekçesiyle, diğer İslami kesimler tarafından, İslam dışı bir inanç olarak kabul edilmiştir.

Dünyada Kadiyanilik

Dünya çapında Müslim TV Ahmadiyya (MTA) adlı Türkçe yayınlar da yapan bir TV kanalları bulunmaktadır.

Genellikle devletin yetersiz kaldığı Afrika ve Asya'nın birçok ülkesinde okulları hastaneleri vardır ve din, dil, ırk ayrımı yapmadan cemaat üyelerinin fedakarlıklarıyla hizmet üretirler. Bugün hâlâ yoğun bir şekilde İslam'ı bütün dünyada tebliğ ediyor ve Ahmediye Cemaatini gönüllü olarak tanıtmaya devam ediyorlar ve de finansal olarak ihtiyaçlarını, her cemaat üyesinin verdiği bir miktar zekâttan karşılıyorlar.

Tarihte Nobel ödülünü kazanan ilk Müslüman bilim adamı Prof. Abdüsselam bu cemaatin bir üyesidir.[13] Yine Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı Başkanlığı yapmış Sir Zaferullah Han da bu cemaat üyesidir ve eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı da yapmıştır.

Diğer yandan, Almanya'da 1920'lerden beri faaliyette bulunan Ahmediye cemaati, bu ülkenin Hessen eyaleti ve Hamburg şehrinde resmen tanınmıştır.[14][15]

Cemaatin 207 ülkede mensubu bulunmakla beraber; topluluğa ait hastane, okul ve camileri de mevcuttur.[16]

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.