Roma Krallığı

Roma Krallığı
Regnum Romanum
MÖ 753–MÖ 509
Antik Roma Haritası
Başkent Roma
Dil(ler) Latince
Din Roma Paganizmi
Yönetim Monarşi
Rex
 - MÖ 753–717 Romulus
 - MÖ 535–510 Lucius Tarquinius Superbus
Yasama organı Roma Senatosu

Roma Krallığı
MÖ 753MÖ 510
Roma Cumhuriyeti
MÖ 510MÖ 27
Roma İmparatorluğu
MÖ 27476

Normal Magistralar
Üst Düzey Magistralar
Unvan ve Onur Payeleri
İmparator
Politika ve Hukuk

Roma Senatosu
Cursus honorum
Roma Meclisleri
Collegiality

Roma Hukuku
Roma Yurttaşlığı
Auctoritas
Imperium

Roma Krallığı, Antik Roma döneminde Roma şehri ve topraklarının monarşi ile yönetildiği dönem. Efsaneye göre Roma'yı Romulus ve Remus kardeşler kurmuştur. Eski çağ tarihçileri, Roma Krallığı'nın başlangıcı olarak MÖ 753 tarihini verirler. Etrüskler, üzerinde egemenlik kurdukları Latin köylerini birleştirip Roma kentini kurarken yerli halkı kentin kurulmasında zorla çalıştırmışlar. Bu durum iki toplumun arasını açmıştır. Latin halkının zamanla güçlenen aristokratları, iki buçuk yüzyıl sonra ayaklanarak MÖ 509 yılında Etrüsk kralını kovmuşlar ve Roma Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır.

İsmi

Roma ismi, şehri kuran Etrusklü Romulus ve Remus'tan geldiği düşünülür [1].

Halk meclisi

Roma'da halk bu dönemde üç sınıfa ayrılmaktadır.

Patricius

Roma'da aynı soydan gelen ya da geldiği kabul edilen, bu sebeple aynı soyadını taşıyan kişilerin oluşturdukları ailelere gen denilmekteydi. Genler toplumsal, ekonomik ve dini açıdan bağımsızdı. Gen mensuplarına gentilis ya da patricius denilirdi.

Pleb

Roma toplumunda ikinci dereceden bir yere sahiptiler. Pleblerin siyasal hakları bulunmaz, devletin yüksek kademelerinde görev alamazdı. Özel hukuk alanında da bazı hakları kısıtlanmıştı. Örneğin, bu kişiler patricius kızları ile evlenemezdi.

Client

Ekonomik yönden patriciuslara bağlı, onlara tabi olan kişilerdi. Clientler patriciusların hizmetinde çalışırlar ve onların himayesinden yararlanırlardı. Krallığın sonlarına doğru da pleb sınıfına yükseldiler.

Roma Krallığı

Senato (Senatus)

Yaşlılar kuruludur. Ancak patriciuslar senato üyesi olabilirdi. Kral tarafından seçilen üyelerin sayısı başlangıçta 100 olmasına rağmen bu sayı giderek artmıştır. Kralın danışma kurulu olan senato, onun çağrısı ile toplanırdı önemli olaylarda kralın senatonun görüşünü alması bir gelenekti.

Toplumsal sınıflar

Roma toplumunun cumhuriyet döneminde ve daha sonraki dönemlerde şu sınıflardan oluştuğunu görüyoruz:

1: Köleler
2: Sığıntılar (vatandaşlık hakkı olmayanlar)
3: Vatandaşlar

Vatandaşlar da kendi aralarında üç sınıfa ayrılır:

1: Patriciler (aristokratlar)
2: Plebler (avam halkı)
3: Soylular (kral ve zengin soyundan gelenler)

Popüler Kültürde Roma

1: Age of Empires oyunun the rise of rome adında bir eklenti paketi vardır.
2: Rick Riordan'ın Olimpos Kahramanları serisinde Roma vardır.
3: Titus Livius adlı Roma tarih kitabı yeniden basılmıştır.
4: İmperium Romanium adlı oyun Roma'yı konu alır.

Roma Kralları

Portre Ad Taht'a Çıkış Taht'tan İnme Yerine Geçen
Romulus
REX ROMVLVVS
MÖ 753MÖ 716
Portre Ad Taht'a Çıkış Taht'tan İnme Yerine Geçen
Numa Pompilius
REX NVMA POMPILIVS
MÖ 715MÖ 674
Portre Ad Taht'a Çıkış Taht'tan İnme Yerine Geçen
Tullus Hostilius
REX TVLLVS HOSTILIVS
MÖ 673MÖ 642
Portre Ad Taht'a Çıkış Taht'tan İnme Yerine Geçen
Ancus Marcius
REX ANCVS MARCIVS
MÖ 641MÖ 617
Portre Ad Taht'a Çıkış Taht'tan İnme Yerine Geçen
Lucius Tarquinius Priscus
REX LVCIVS TARQUINIVS PRISCVS
MÖ 616MÖ 579
Portre Ad Taht'a Çıkış Taht'tan İnme Yerine Geçen
Servius Tullius
REX SERVIVS TVLLIVS
MÖ 578MÖ 535
Portre Ad Taht'a Çıkış Taht'tan İnme Yerine Geçen
Lucius Tarquinius Superbus
REX LVCIVS TARQVINIVS SVPERBVS
MÖ 534MÖ 509

Kıyafetleri

Dört köşe ve beyaz bir yün kuma sol omuzdan sağ omuza doğru inmekte ve sonra sol omuzdan çıkmaktaydı.

Bu ilk roma pelerinin basit bir göstergesiydi. Sağ kolu serbest, sol kolu ise pelerinin altında kalırdı. Bellerinde ise sadece ketenden sarılmış kemer görevinde bez bulunurdu.

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.