Ancus Marcius

Ancus Marcius (MÖ 640– MÖ 616), Tullus Hostilius'tan sonta tahta çıkan dördüncü Roma Kralı.

Tıpkı saygın büyük babası Numa (Marcius II ve Numa'nın kızı Pompilia'nın oğludur) gibi, o da barışçı ve dindar birisiydi ancak topraklarını savunmak için savaşmak zorunda kalmıştı. Latinleri yenmiş ve sonradan plebler'in ataları olan bir kısmını Aventine Tepesi'ne yerleştirmiştir. Janiculumdaki mevzileri kuvvetlendirmiş, Tiber Nehri üzerine Pons Sublicius olarak bilinen ahşap köprüyü yaptırmış, Ostia limanını inşaa ettirmiş, tuzla'lar kurmuş ve MÖ 625 yılında insanların ne yapılacaklarına karar verilene kadar tutulduğu bir hapishane inşaa ettirmiştir. Bu zamana kadar en popüler cezalandırma yöntemi insanları sürgüne göndermekti.

Ancus Marcius, ikinci ismi Numa Marcius'dan da anlaşılacağı üzere Numa'nın bir kopyası, sırdaşı ve onun pontifexidir. Ancus'un Numa'dan ayırt edilebilmesi için ilki, tibet üzerindeki ilk ahşap köprüyü inşaa etmesine istinaden "köprü inşaa eden" anlamındaki "pontifex" olarak tanımlanır. Numa gibi Ancus'da doğal nedenlerle ölmüştür. Ardılı olarak oğlu değil, Lucius Tarquinius Priscus başa geçmiştir.

Çeviri kaynağı

Önce gelen:
Tullus Hostilius
Roma Kralı
MÖ 642-MÖ 617
Sonra gelen:
Tarquinius Priscus
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.