Árpád Hanedanı

Árpád Hanedanı
Árpádok
Ülke Macar Krallığı
Mülk Macar Krallığı
Unvanlar Macar Krallığı, Dalmaçya, Hırvatistan, Kumanya, Slavonya, Bulgaristan, Lodomerya, Styrya
Kuruluş 855
Kurucu Álmos
Son Hükümdar III. Andrew
Yıkılış 1301
Milliyet Macar
Macaristan tarihi

Árpád Hanedanı, Orta Avrupa'da kurulan Macar Krallığı'nın ilk hanedanlığı (896 - 1301).

Uzun yıllar Kuban nehri bölgesinde yaşayan Macarlar, Peçeneklerin baskısı sonucu batıya göç ettiler. Bu göç olayı sırasında Macarların başına Arpat bulunuyordu.

Macar boyları, 896 yılında bugünkü Macaristan'a gelerek yerleştiler. 955 yılına kadar Balkanlarda büyük bir devlet kurdular. Bu devlet, 955 yılında Germenler tarafından yıkıldı. Macar kabileleri 10. yüzyılda Hristiyanlığı kabul ettiler. Ancak daha sonra tekrar kurulan Macar Krallığı'nda 1301 yılında kadar Arpad hanedanlığı hüküm sürdü. Avrupalı tarihçiler ve o dönemki Avrupa devletleri, özellikle Bizanslılar Macar devletini "Batı Türkiye"[1] olarak adlandırmışlar, Macar hanedanına "Türklerin Prensi" olarak hitap etmişlerdir[2][3]. Çünkü Macarların arasında Hazarlar'dan gelen üç Kavar boyu ve Kavar aristokrasisi ön plana çıkmaktaydı [3]. Bu Hazar Kavarları, Hazar Kağanlığı'ndaki iktidar kavgalarında yenilen ve iktidarla ters düşen üç Hazar boyuydu.

Macarların Kökeni

Macarlar'ın büyük bir kısmı Fin-Ugor kavimlerinin Ugor kolundandır. Bu Ugor kavimlerinin ana yurdu olan Ural dağları ile Volga nehri dolaylarıydı.

Fin-Ugor kavimlerinin doğudaki kolu olan Ugorlar daha sonra güneye inerek Onogurlar'la karıştılar. Daha sonra batıya göç eden Hunlarla karıştılar. Bu üç boyun karışmasıyla Volga bölgesinde “Macar” kavmi meydana geldi.

Sabirlerin baskısıyla yurtlarından ayrılarak Kuban Irmağı dolaylarına yerleştiler. Daha sonra Hazar hakimiyetini kabul ettiler (460). Hazarlar'ın bir boyu olan ve Türki dil konuşan Kavarlar da Macarlar'a karıştı. İşte Arpad'ın Macarlar'a daha sonra karışan bu üç Kavar kabilesinden geldiği iddia edilmektedir. Zira Arpad hanedanlığında yönetimde en etkili boylar Kavar boylarıydı [3].

Yani günümüz Macarları dört kavmin birleşmesinden doğmuştur: Ugorlar, Onogurlar ve Hunlar. Daha sonra da Üç hazar boyu, Kavarlar.

Bu kavimlerin üçü Türki kökenli idi: Onogurlar, Hunlar ve Hazar Kavarları.

Galeri

Soyağacı

 
Ugor Kavimleri
 
Onogurlar
 
Hun Boyları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ön Macarlar
 
 
Üç Hazar Boyu
Kavarlar[4]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orta Avrupa Macarları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Aynı dönemde Bizanslılar, Hazar Kağanlığını Doğu Türkiye olarak adlandırmışlardır
  2. http://www.tarihportali.org/ilk-turk-devletleri-ders-notlari/653-ilk-turk-devletleri-kisa-kisa-ozet.html
  3. 1 2 3 Rene Grousset, The Empire of the Steppes
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/Kabar
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.