Üniteryenizm

Bu madde veya bölüm Unitarianism maddesine çok benzemektedir ve bu iki maddenin tek başlık altında birleştirilmesi önerilmektedir. Birleştirme işlemi yapıldıktan sonra sayfaya {{Geçmiş birleştir}} şablonunu ekleyiniz.

Hristiyanlık

Hristiyan Üniteryenizm, Tanrı'nın birliğine, Tanrı'ya ve insanlara sevgi beslenmesiyle sonsuz bir yaşama dair inançlardan oluşan, teslis karşıtı Hristiyan bir akımdır.

İnançla ilgili meselelerde, otoritelerin değil, aklın kabul ettiğini, çeşitli din ve görüşlere karşı hoşgörüyü esas alır. İsa'nın hatırasına saygı gösterirler ancak tanrılığını reddeder ve yanılmaz olduğunu kabul etmezler. Hristiyan Kutsal Kitaplarını insan tecrübesinin bir belgesi olarak görür, fakat yazarlarının, insan oldukları için, hata yapabileceklerini düşünürler. Teslisi (yani Hristiyanlıkta imanın temel ögelerinden biri olan Kutsal Üçlübirlik öğretisini) reddederler.

Hristiyan Üniteryenler, insanın günah işlemeye, hata yapmaya eğimi olsa da, asıl itibariyle günahkar olduğuna inanmazlar. Cehennem ve ahiret konusunda farklı düşünceye sahiptirler. Dualarda herhangi bir destek ve dilekte bulunmayı Tanrı'nın işine karışma olarak telakki ederler. Ölümden sonra insan ruhunun yaşadığına; ahiret hayatının nasıl ve ne derecede olacağını bilemeyeceklerine, fakat Tanrı'ya sevgilerinden dolayı cehennemde olmayacaklarına inanırlar.

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.