Parlamenter sistem

Farklı devlet sistemlerinin haritası
Yetkinin bir parlamentoda kazanıldığı parlamenter monarşiler kırmızı ile gösterilmiştir. Parlamentoların ayrı bir devlet başkanından etkili biçimde üstün olduğu parlamenter cumhuriyetler turuncu ile gösterilmiştir. Hükümet başkanının ve devlet başkanının görevlerinin birleşik olduğu parlamenter cumhuriyetler yeşil ile gösterilmiştir.

Parlamenter sistem ya da parlamenterizm yürütme organının yasama organının denetiminde olduğu demokratik bir yönetim sistemidir. Parlamenter sistemde devlet başkanı genellikle hükûmet başkanından başka bir kişidir. Buna karşılık, başkanlık sisteminde devlet başkanı çoğunlukla hükûmet başkanıyla aynı kişidir ve yürütme organı meşruiyetini yasama organından almaz.

Parlamenter sistemle yönetilen bir ülke meşrutî monarşi ya da parlamenter cumhuriyet olabilir. Meşrutî monarşide yetkileri sembolik olan bir hükümdar (kral, imparator, padişah) bulunur, Birleşik Krallık, İsveç, Japonya ve Birinci ve İkinci Meşrutiyet dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğu bunun örnekleridir. Parlamenter cumhuriyetlerde ise çoğunlukla seçimle işbaşına gelen, yetkileri yine çoğunlukla sembolik olan bir devlet başkanı (cumhurbaşkanı) bulunur, Almanya, İtalya ve Hindistan bunun örnekleridir.

Ülkeler

Afrika

Amerika

Asya

Avrupa

Okyanusya

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/4/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.