Klâsik mekanik

Klâsik mekanik makroskopik boyutlarda (~10−9m >) cisimlerin hareketlerini hem deneysel hem de matematiksel olarak inceleyen, fiziğin iki ana dalından biridir.

Klâsik mekanik basit kristal modellerinden, galaksilerin hareketlerine kadar oldukça geniş bir büyüklük skalasında tutarlı sonuçlar vermektedir. Bunların yanı sıra, çevremizde gördüğümüz birçok mekanik olay klasik mekanik kullanılarak oldukça yüksek bir doğrulukla hesaplanabilir.

Klâsik mekanik, Newton mekaniği, klasik istatistik mekanik ve klâsik elektromanyetik teori alt dallarını içinde barındırır. Özel ve genel görelilik kuramları bazı kaynaklarca klasik mekaniğin bir alt dalı olarak kabul edilse de bu kuramların yapıları gereği klasik mekanğin veya kuantum mekaniğinin bir alt dalı olmak yerine bu kuramları, ışık hızına yakın hızlarda veya kütle çekimin büyük olduğu durumlarda modifiye ettiğini söylemek daha doğru olur.

Klâsik mekanik günlük olaylar çerçevesinde oldukça kesin sonuçlar üretmektedir, ancak ışık hızına yakın hızlarda hareket eden sistemler için göreli mekanik (relativistic mechanics), çok küçük uzaklık ölçeklerinde sistemler için nicemleme mekaniği (quantum mechanics) ve her iki özelliğe sahip sistemler için de göreli nicemleme alan teorisi (relativistic quantum field theory) kullanılmalıdır. Klasik mekaniğin araştırma dalları için yandaki şablonu kullanabilirsiniz.

Eğik atış hareketi klasik mekaniğin inceleme alanlarından biridir.

Konum ve türevleri

Mekaniğin birimleri
Konumm
Açıbirimsiz (radyan)
Hızm s−1
Açısal hızs−1
İvmem s−2
Açısal ivmes−2
Sarsım (fizik)m s−3
Eylemsizlik momentikg m2
Momentumkg m s−1
Açısal momentumkg m2 s−1
Kuvvetkg m s−2
Torkkg m2 s−2
Enerjikg m2 s−2
Güçkg m2 s−3
Basınç ve Enerji yoğunluğukg m−1 s−2
Yüzey gerilimikg s−2
Yay sabitikg s−2
Kinematik akmazlıkm2 s−1
Dinamik akmazlıkkg m−1 s−1
Yoğunlukkg m−3
Aksiyonkg m2 s−1

Noktasal bir parçacığın konumu uzayda rastgele seçilen O referans noktasından, parçacığa çizilen vektördür.

Hız ve sürat

Hız ya da yerdeğiştirmenin zamana oranı, konumun zamana göre birinci türevi olarak tanımlanır.

.

İvme

İvme ya da hızın zamana oranı, hızın zamana göre türevi (aynı zamanda konumun ikinci türevi) olarak tanımlanır.

Sınırları

Klasik mekaniğin sınırları

Klasik mekaniğin birçok dalı genel göreliliğin ve göreli istatistiksel mekaniğin basitleştirilmiş ve günlük yaşama uyarlanmış halidir.

Newton kanunlarının genel hali

Özel görelilikte, bir parçacığın momentumu şudur:

m parçacığın kütlesi, v hızı ve c ışık hızı

Eğer v c ye göre çok küçükse kökün içi yaklaşık 1 olur ve

Böylece klasik mekaniğin p=mv eşitliğinin aslında ışık hızına göre çok daha küçük hızlarda hareket eden cisimler için basitleştirilmiş bir eşitlik olduğu görülebilir.

Dalları

Klasik mekanik, ilk önce geleneksel üç ana dala ayrıldı:[1]

  1. Statik, kuvvetlerin ve momentlerin etkisi altında cisimlerin denge durumlarını inceler.[1]
  2. Dinamik, hareket ve kuvvet arasındaki ilişkiyi inceler.[1]
  3. Kinematik, kuvvetleri hesaba katmadan hareketlerin etkileri ile uğraşır.[1]

Bütün mekaniksel büyüklükler kütle (kilogram), uzunluk (metre) ve zaman (saniye) cinsinden ifade edilebilmektedir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 İngilizce Vikipedi Classical mechanics maddesi

Dış bağlantılar


Şablon:Link SM

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.