Kiril alfabesi

Kiril alfabesini kullanan ülkeler

Kiril alfabesi (Makedonca: Кирилица (Kirilitsa); Bulgarca: Кирилица (Kirilitsa); Rusça: Кириллица (Kirillitsa); Sırpça: Ћирилица (Çirilitsa), yaygın olarak Slav dillerinin yazımında kullanılan alfabedir. En eski Slav kitaplarının yazıldığı iki alfabeden biri (diğeri Glagol alfabesi) olan Kiril yazısı, Aziz Kiril ve kardeşi Metodius tarafından 9. yüzyılın ilk çeyreğinde oluşturulmuştur.[1]

Yapılan araştırmaların gösterdiklerine göre Kiril ve Metodius'un öğrencileri, 9. yüzyılın ortasında günümüzde Kiril alfabesi olarak bilinen ve halen Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan ve diğer ülkelerde kullanılan bu alfabeyi Orta Çağ Yunan (Bizans) alfabesinin temelinde geliştirerek Yunancada bulunmayan birtakım Slav seslerini de buraya eklemişlerdi.

Türk halklarına yönelik Kirilleştirme

Bugünkü Rusya topraklarındaki Türklerin alfabelerinin Kirilleştirilmesi iki ayrı dairede ve dönemde değerlendirilmelidir. Birincisi Müslüman olmayan Türklere yazı dili oluşturma yoluyla Kiril alfabesinin benimsetilmesidir. Bu tarz bir operasyon, Rus Ortodoks Kilisesi misyonerlerinin titiz ve sabırlı adımlarıyla çarlık döneminde gerçekleşmiştir. İkincisi yazı dili olan Müslüman Türklerin yazılarının Kirilleştirilmesidir. Bu hareket ise, devletin çıkardığı yasayla ve zor kullanılarak Komünist dönemde gerçekleşmiştir.[1]

Bugünkü Rus Kiril alfabesi

Bugünkü Rus Kiril alfabesi
Kiril
alfabesi
Türkçe
okunuş
Benzer
sesler
Kiril alfabesi ile yazılışı
А аAAnne Аннe
Б бBBalık, BelgeБалык,Бельге
В вVVazo, leVyeВазо,леВье
Г гGGaf, GeyikГаф,Ге(й)ик
Д дDDuman, DüdükДуман,Дюдюк
Е еYE* veya EYEngeç,
bellEk
Енгеч,беллЕк
Ё ёYO* veya ÖYOnca,
bÖrek
Ёнджа,бЁрек
Ж жJJaguarЖагуар
З зZZaman, ZilЗаMан,Зиль
И иİİsimИсим
Й йYboYбоЙ
К кKKaleКале
Л лLdaL,
eL
дaЛ,эЛь
М мMMasaМaca
Н нNNarНap
О оOOmuzОмуз
П пPParaПapa
Р рRRomanРомaн
С сSSaatСaaть
Т тTTamamTaмaм
У уUUfukУфук
Ф фFFındıkФындык
Х хHHalatXaлaт
Ц цTSyaTSıЯцы
Ч чÇÇemberЧeмбеp
Ш шŞŞapkaШaпкa
Щ щŞÇ (klasik Rusça);
ŞŞ (günümüzdeki edebi Rusça)
iŞÇiиЩи
ъsert işaretTürkçede karşılığı yoktur.
ыImIzrakмЫзpaк
ьyumuşak işaret- kemal, saatкемaлЬ, caaть
Э эÉ[kapalı e]EdirneЭдиpнe
Ю юYU* veya ÜYUlaf,
gÜzel
Юлaф,гЮзель
Я яYA* veya Ä (Açık E) YAşa, kErmes Яшa, кЯрмес
* - Sözcüklerin başında,
Ъ, Ь ve ünlülerden
sonra
Rusçada Д(D) ile Ж(J)harfleri yan yana gelince C olur. Cemile Джемиле

Kiril alfabesini kullanan ülkeler: Beyaz Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan, Makedonya, Sırbistan.

Rusya'da bu alfabe ilk olarak Orta Çağ'ın başlarında büyük yazı harfleri olarak kullanılmaya başlandı. El yazısı olan italik harfler ise daha sonra geliştirildi. 18. yüzyılın başlarında Büyük Peter Yunan harflerini çıkararak alfabeyi daha basit ve düzenli bir hâle getirdi. 1918 yılında bir değişiklik daha yapılarak, alfabeden diğer gereksiz harfler çıkarıldı. Kiril alfabesi birçok Slav Ortodoks ülkesinde kullanımdadır. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri'nden Kazakistan ve Kırgızistan tarafından da hâlâ kullanılıyor. Tablodaki Slavsı olmayan harfler ise Türk-Kiril harfleridir. Başkurdistan, Yakutistan gibi birçok özerk Türk bölgelerinde de Kiril harfleri kullanılmaktadır.

Latinizasyon

Latinizasyon (Romanizasyon) tabiri genel olarak Latin alfabesi dışındaki ses sitemlerinin Latin Alfabesine çevrilmesini ifade eder. Rusçadaki bazı harflerin Kiril alfabesi kullanan diğer ülkelerdeki alfabelerdeki ses değerlerinden farkı bulunduğu göz önüne alınmalıdır. Örneğin Kiril Е harfi Rusçada farklı Ukraynacada -az da olsa- farklı ses değerlerine sahiptir.

Kiril Latinizasyon
A B C Ç D E Ə F G Ģ Ğ H X İ J K Ķ L M N Ň O Ö P R S Ş T U Ü Y V Z W Ț Š Ž
А Б Җ Ч Д Е Ә Ф Г Ӷ Ғ Һ Х И Ж К Қ Л М Н Ң О Ө П Р С Ш Т У Ү Й В З Ў Ц Ӡ Ҫ Ҙ

Başka bir versiyon ise şu şekildedir:

Rusça Latinizasyon
A B C Ç D E Ə F G Ģ Ğ H X İ J K Q L M N Ň O Ö P R S Ş T U Ü Y V Z W Ț Ť Ď
А Б Ҹ Ч Д Э Ә Ф Г Ҕ Ғ Һ Х И Ж К Ҡ Л М Н Ҥ О Ө П Р С Ш Т У Ӱ Ј В З Ў Ц Ӡ Ҫ Ҙ

Harfler ve ses değerleri

Slavik olmayan bazı Kiril harfleri

Not: İçinde Slavik harfler de olabilir.

 0123456789ABCDEF
0400 ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏ
0410 АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
0420 РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
0430 абвгдежзийклмноп
0440 рстуфхцчшщъыьэюя
0450 ѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџ
0460 ѠѡѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѮѯ
0470 ѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹѺѻѼѽѾѿ
0480 Ҁҁ҂ ҃ ҄ ҅ ҆  ҈ ҉ҊҋҌҍҎҏ
0490 ҐґҒғҔҕҖҗҘҙҚқҜҝҞҟ
04A0 ҠҡҢңҤҥҦҧҨҩҪҫҬҭҮү
04B0 ҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿ
04C0 ӀӁӂӃӄӅӆӇӈӉӊӋӌӍӎ 
04D0 ӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟ
04E0 ӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯ
04F0 ӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹ      
0500 ԀԁԂԃԄԅԆԇԈԉԊԋԌԍԎԏ

Bilgisayarlarda Kiril harfleri italik yazıldığında şu biçimlerde gözükürler:

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

Alfabelerin karşılaştırılması

Asal Sesler Tablosu
Latinize A Ă Ä Ë E B C Ç J D F G Ğ Ģ H X I İ K Ķ Q L M N Ņ Ň O Ö P R S Š Ş Ț T U Ü V W Y Z Ž
Türkçe A - - - E B C Ç J D - F G Ğ - H - - I İ K - - L - M N - - O Ö P R S - Ş - T U Ü V - Y Z -
Arapça

أ

ع

ء

ء

أ

ب

ج

چ

ژ

د

ڏ

ف

گ

ݝ

غ

ه

ح

خ

إ

إ

ك

ٯ

ق

ل

ڵ

م

ن

ڠ

ڭ

ۆ‎

ۆ

پ

ر

س

ث

ش

ڞ

ت

ٱ

ٱ

ۋ

و

ي

ز

ذ

Kiril А Ӑ Ә Є Е Б Җ Ч Ж Д Ӡ Ф Г Ғ Ӷ Һ Ҳ Х Ы И К Қ Ҡ Л Љ М Н Ң Њ О Ө П Р С Ҫ Ш Ц Т У Ү В Ў Й З Ҙ
1. Ää=Əə=Эə 2. Č=J 3. Š=Ť ve Ž=Ď 4. Ț=T+S ve =D+Z 5. = ص ve = ض 6. = ط ve Ż= ظ
1. Uzun: Â, Ê, Î, Ô, Û. 2. Yumuşak: Ă, Ĕ, Ĭ, Ŏ, Ŭ. 3. İnce: Aksan İmi (ˋ) - Sessiz harflerde

Kaynakça

  1. 1 2 Hatice Şirin User, Başlangıçtan Günümüze Türk Yazı Sistemleri, Akçağ, Ankara 2006, s. 142-143, 148.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.