Avrupa Birliği'nde din

Avrobarometre istatistiklerine göre AB ülkelerinde tanrı inancı

Avrupa Birliği'nde din ve dinlere bakış açısı her bir üye ülkeye göre değişiklik gösterir. Halkının büyük çoğunluğu Hristiyanlık inancına bağlı olan Avrupa Birliği, var olan hiçbir din ile bağlantısı olmayan ve yaptığı anlaşma ve aldığı kararlarda herhangi bir dine değinmeyen laik bir örgütlenmedir. Buna karşın üye ülkerde devlete bağlı kiliselere rastlanmaktadır. (İngiltere Kilisesi gibi)

Avrupa Birliği'nde Hristiyanlık inancı Güney ve Orta Avrupa'da Roman Katolik mezhebi, Kuzey ve Batı Avrupa'da Protestanlık mezhebi ve Doğu Avrupa'da Ortodoksluk mezhebi olarak üç ana bölüm altında incelenebilir.

Doğu Avrupa'da ayrıca İslamlık da geniş kitlelerce uygulanan bir inançtır. Birliğin yakın gelecekteki olası üyesi Türkiye de müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu yerlerin başında gelmektedir. Birlik üyesi Balkan ülkelerinde de önemli ölçüde müslüman nüfus yaşamaktadır. Bunun dışında son yıllarda Avrupa'ya Ortadoğu ve Mağrip ülkelerinden yaşanan göçlerden ötürü birlik içindeki müslümanların sayısı hızla artmaktadır. Avrupa Birliği sınırları içinde yaklaşık 16 milyo müslümanın yaşadığı sanılmaktadır. 2009 yılı itibarıyla Atina dışında tüm Avrupa Birliği başkentlerinde bir cami bulunmaktadır. Avrupa içinde giderek artan müslüman nüfusun yarattığı karşı akım da, zaman zaman terörizm olayları ile birlikte anınan İslam dinine karşı oluşan İslamofobi olgusudur.

İkinci Dünya Savaşı öncesi, Holokost olayları gerçekleşmeden önce Avrupa'da 5 milyonu aştığı sanılan yahudi nüfusu günümüzde 1 milyonu biraz aşmaktadır. Bunun yarısından fazlası Fransa'da, 270 bin kadarı Birleşik Krallık'ta yaşamaktadır. İslamofobi olgusuna benzer olarak, Avrupa'da yahudilere karşı da antisemitizm akımı gelişmiştir.

İstatistikler

2005 Avrobarometre istatistikleri
Ülke Tanrı inancı Bir tür yaşam gücüne inanç İnançsızlık
Malta 95% 3% 1%
Kıbrıs Cumhuriyeti 90% 7% 2%
Yunanistan 81% 16% 3%
Portekiz 81% 12% 6%
Polonya 80% 15% 1%
İtalya 74% 16% 6%
İrlanda 73% 22% 4%
Slovakya 61% 26% 11%
İspanya 59% 21% 18%
Avusturya 54% 34% 8%
Litvanya 49% 36% 12%
Almanya 47% 25% 25%
Lüksemburg 44% 28% 22%
Macaristan 44% 31% 19%
Belçika 43% 29% 27%
Finlandiya 41% 41% 16%
Birleşik Krallık 38% 40% 20%
Letonya 37% 49% 10%
Slovenya 37% 46% 16%
Fransa 34% 27% 33%
Hollanda 34% 37% 27%
Danimarka 31% 49% 19%
İsveç 23% 53% 23%
Çek Cumhuriyeti 19% 50% 30%
Estonya 16% 54% 26%

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.