Yukagir dilleri

Yukagir
Coğrafi
dağılım:
Kuzeydoğu Sibirya
Sınıflandırma: Ural-Yukagir dilleri?
Alt bölümler:
Yukagir dillerinin yer alması. Çizgi: 18. yüzyıl sonunda. Kırmızı: 20. yüzyıl sonunda. Mor: Çuvanların şimdiki yer alması.

Yukagir dilleri, Sibirya'daki Kolıma nehri havzasının yakında yaşayan Yukagir halkları tarafından konuşulan iki dilden oluşan dil ailesidir. 2002 Rusya genel nüfus sayımına göre konuşan kişi sayısı 604.

Sınıflandırma

Diğer dillerle akrabalığı tam olarak bilinmiyor. Bazı dilbilimcilerin ileri sürdüğü varsayımlara göre, Ural dilleriyle uzak ilgili olarak Ural-Yukagir dil ailesi oluşturuyorlar.[1]

Ailesinin içeriği

Günümüze kadar iki dil canlı kalıyor:

Geçmişte daha 2 dil oldu:

Omokça ve Çuvança 18. yüzyılda öldüler. Günümüz Çuvanlar Çukçice ve Rusça gibi diller konuşuyorlar.

Kaynakça

  1. Collinder, Björn (1940) Jukagirisch und Uralisch. Uppsala: Almqvist & Wiksell.
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/20/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.