Kumukça

Kumukça
Къумукъ тили (Qumuq tili)
Ana dili olanlar Rusya
Konuşan sayısı 450.000 (2010 census)[1]  (2010)
Dil aileleri
Varsayılan
  • Kumukça
Dil kodları
ISO 639-1 (kum)
ISO 639-2 (kum)
ISO 639-3
Kumukça'nın Kafkas dilleri arasında dağılımı. (mavi)

Kumukça veya Kumuk Türkçesi (kendi adı kiril abecesiyle Къумукъ тили) ve latin abecesiyle Qumuqça, Qumuq tili) Türk dillerinin Kıpçak öbeğine ait bir lehçe. Ancak Batı Türk dillerinden de özellikler taşımaktadır ve çok kez Güney Türk dillerine de kategorize edilir.

Kumukça Dağıstan'daki resmi dillerden biridir.

Ağızları

Günümüze kadar Kumukçanın birçok lehçelerine rastlamak mümkündür: Kuzeyde Kasav Yurt, ortada Buynak ve güneyde Kaytak lehçesine rastlanılır.

Ancak Kumukçanın lehçeleri hakkında tüm dil bilimcileri aynı görüşte değildir; Kasav Yurt lehçesi Kumukça ile Nogayca arasındaki bağlantıyı oluşturur ve bu yüzden aslında Nogaycanın lehçesi de olabilir. Tarihsel açıdan, Kumukça Batı Türk dillerinden Güney Türk dillerine geçişinin bağlantısını oluşturur. Kumukçaya en yakın diller Nogayca, Balkarca ve Karapapak-Terekeme Türkçeleridir. Kumukçanın, Kuzeyde Kıpçak, Guneyde Oğuz grubundan Türk dilleriyle olan bu teması onu, önemli bir konuma taşımış, kelime hazinesi ve gramer bakımından ortak Türkçe için bir zemin oluşturmuştur.

Rus işgaline kadarki dönemde, özellikle Dağistanda, Kumukça askeri ve yönetim dilini oluşturmuştur.

Kumukça ayrıca Azericeden de etkilenmiştir: Kumuk. gelecekmen = Azeri geleceyem (Türkçe geleceğim); Kumuk. gelecekbiz = Azeri geleceyik (Türkçe geleceğiz); Kumuk. geleceksiz = Azeri geleceksiniz (Türkçe geleceksiniz).

Alfabe

Kumukların 13'ncü yüzyılda Farsçayı yazı dili olarak kullanmış oldukları bilinmektedir (kendileri bu dili tacik dili olarak adlandırmışlardır). 15'nci yüzyılda Çagataycayı genel yazı dili olarak kullanmaya başlayıp Farsçayı edebiyat ve bilim dili olarak kullanmaya devam etmişlerdir.

19'ncu yüzyılın sonlarında Rusyanın millileştirme harekatı kapsamında Kumukça ilk kez yazı dili olmuş ve Farsça'da kullanılan arap abecesi ile yazılmaya başlanmıştır.

1929 yılında Rusyanın tüm Rus olmayan halklarının yaptığı gibi Kumuklar da latin abecesine geçmiş ve ortak Türk abecesini kullanmışlardır.Kumukların en büyük halk şairi Yırçı Kazaktır.

Ancak 1938 yılında Rusça ders verilmesi ve Kumukçanın kiril abecesinin değişik bir sürümü ile yazılması zorunlu tutulmuştur.

2002 yılında yeni Türk abecesi denilen bir latin abecesi kullanılmaya başlanmıştır. 2010 yılından itibaren hem latin hem kiril abecesi Kumukçanın yazılışı için resmen geçerli olacaktır. Latin abecesine geçiş Rusların rızası alınmadan gerçekleşmiş olsa da Rus yönetiminde bulunan çoğunluk buna göz yummaktadır.

Dil kodu Kum.

Kumuk latin abecesinin Türk abecesi ile karşılaştırması:

Kaynakça

İnkubatordaki Türk Dilleri Vikipedileri

Dış bağlantılar

Wikimedia Incubator'de Kumukça Vikipedi deneme projesi bulunmaktadır.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.