Dargince

Dargince
Telaffuz dargan mez
Bölge Kuzey Kafkasya
Etnik köken Dargiler
Konuşan sayısı 492,490  (2010)[1]
Dil aileleri
Yazı sistemi Kiril alfabesi
Resmî durumu
Resmî dil  Dağıstan
Dil kodları
ISO 639-3 dar

Dargince, Kuzeydoğu Kafkas dillerinden biri olup Nah - Dağıstan dil öbeğinden Lak - Dargin dalına girmektedir. Dargin dilinin birinci dereceden akrabası olan dil Lakça'dır ve ondan sonra Avarca, Andi - Dido dilleriyle, Lezgice, Tabasaranca dillerine aynı kök olarak bağlıdır.

Dargin dilinin içinde bulunduğu Kuzeydoğu Kafkas Dil ailesi, tarihsel olarak Ortadoğu coğrafyasında geniş bir alana yayılmış Hurri-Urartular'ın konuştuğu çeşitli kabile ve boyların bazı diyaleglerine dayandığı düşünülmektedir.

Dargince; Cudaxar, Akuşa/Urakha, Khaydag, Kubaçi, Dejbug, Xarbug, Muirin, Sırxin olmak üzere sekiz ayrı ağıza ayrılır. Sayıca en yaygın konuşulan ağızlar, Cudaxar, Akuşa/Urakha, Khaydag'dır.

Darginler'in günümüzde Dağıstan Cumhuriyeti'nde nüfusları 429,347 (2002) kadar olup, diğer eski Sovyet toprakları üzerinde yaşayanlarla birlikte yaklaşık 680.000'in üzerinde bir nüfusa sahip oldukları tahmin edilmektedir. Bu sayıya XIX. Yüzyıl'da Kafkas-Rus savaşları sırasında anayurtlarını terkederek Türkiye, Suriye, Ürdün, Irak, İran ve diğer ülkelere göç edenlerin çocuklarını da eklenirse, dünya yüzünde 730.000 Dargin'in yaşadığını söylenebilir.

Dargin yerleşim birimlerinin kuzeybatısında Avarlar, kuzeydoğusunda Kumuklar, doğusunda çeşitli Lezgi boylarıyla, Azeriler, batısında Laklar ve güneyinde ise yine Lezgi boyları yaşamaktadır. Darginler'in tamamı Müslüman olmakla birlikte, küçük bir Şii azınlık dışında çoğunluğu Sünni mezhebindendir.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.