Dünyanın en uzun nehirleri

Dünyanın en uzun nehirleri listesi dünyada bulunan 1.000 km.den daha uzun olan nehir sistemlerini ihtiva eder. Uzunluk kavramı karmaşık ve tartışmalıdır. Değişik kaynaklar bir nehir sistemi hakkında bazan birbirinden farklı bilgiler vermektedir. Bilgi kaynakları farklı bilgiler verilmiş ise, eğer bu farklar büyük değillerse bir ortalama verilmiştir ama eğer farklar çok büyükse değişik kaynaklardan verilen bilgiler ayrı ayrı parantez içine konulup verilmiştir

Uzunluk kavramındaki zorluklar

Genellikle nehirlerin uzunluğu tam tek gerçek değer olarak verilememektedir. Uzunluk nehrin kaynağı ile nehrin ağzı arasında bulunan uzunluk değeridir. Fakat hem nehrin kaynağının seçilmesi ve hem de önemli nehirlerde bile nehrin ağzının seçilmesi tartışmalara yol açmaktadır. Bu nedenle nehir uzunlukları tam gerçek değerler değil yaklaşık değerlerdir.

Bir nehrin "gerçek kaynağı" nehire başlangıç olan akarsularının kaynakları arasından nehrin ağzından en fazla uzak olanı olarak tanımlanmaktadır. Bu "gerçek kaynak" nehre adını veren nehrin ana akıntısı üzerinde değil bir yan akıntısı üzerinde olabilmektedir. Örneğin Birleşik Amerika'da normal olarak Mississippi Nehri'nin esas kaynağının Minnesota eyaletinde bulunan "Itasac Gölü" olduğu çok Amerikalı tarafından okul coğrafya derslerinde öğrenilip kabul edilmektedir. Halbuki bu kaynak "gerçek kaynak" tanımlamasına uymamaktadır. Mississippi Nehri ağzından en uzak olan kaynak Montana eyalatinde bulunan Jefferson Nehri'nin ana kaynağıdır. Bu Jefferson Nehri ise Missiouri Nehrine katılmaktadır ve Missouri Nehri sonradan Mississippi'ye katılır. Böylece Misissippi Nehri uzunluğu nehirin ağzından gerçek kaynağa kadar Mıssıssıppi–Missouri–Jefferson uzunluğu olarak verilmektedir. Bunun yanında gerçek kaynak mevsimlik olarak çok değişen bir dere kaynağı veya değişen bataklık alanlar veya göller de olabilmektedir.

Tarım arazilerinde kaynakları olan nehirlerin gerçek kaynaklarını tespit etmek çok zordur. Bu hallerde tarım yapılan tarlaların suyunu çeken tarla, bahçe yan kanallarında sular toplanmakta ve sonra yan kanalların birleşmesi ile nehire esas olan akarsu ortaya çıkmaktadır. Bu yan kanallarda toplanan ve sonra birleşen sular mevsimlik olarak değişmektedir.

Bir nehrinin ağzının da tam tanımlanması da çok güç olabilmektedir. Bazı nehirler, örneğin {{Rio de la Plata]] veya Saint Lawrence Nehri, nehir ağzında büyük bir haliç yapmakta ve denize ve okyanusa yaklaştıkça bu haliç gittikçe genişlemektedir. Bu geniş ve büyük haliç içinde nerede nehrin bittiği nerede denizin başladığı hemen hemen imkansız olmaktadır. Diğer bazı nehirlerin ağızları bulunmamaktadır. Örneğin Okavango Nehri, Humboldt Nehri, Bear Nehri, Kern Nehri ilerledikçe su hacimleri, ya suları sıcakta uçarak, ya toprak tarafından çekilerek veye tarım yapanlar tarafından kullanılarak, tedricen azalmakta ve bir mevkide kaybolmaktadır. Bu şekildeki nehirlerin hangi mevkide kayboldukları mevsimlere göre değişmektedir.

Nehri uzunluklarını haritalardan tayin etmek de genellikle uydulardan detaylı fotoğraflar olmadan çok zor olmakta idi. Uydu fotoğrafları ile yüksek mikyaslı haritalar ve detaylar elde edilmektedir. Coğrafyacılar uzunluk için en uygun büyük mikyaslı (uydu veya diğer tip) harita olarak nehrin genişliğinin haritada ölçülebilir olanını tercih etmektedirler. Ne yazık ki gayet büyük mikyaslı (uydu) haritaları gizlilik kurallarına uyularak çok araştırmacılara açık değildir.

Eğer büyük mikyaslı ve ayrıntılı haritalar bulunsa bile uzunluk ölçmek kolay olmamaktadır. Uzunluk ölçerken nehrin ortası mı yoksa kenarlarının mı ölçüleceği en baş zorluk doğuran sorundur. Eğer nehir bir göl içinden geçerse uzunluğun nasıl ölçüleceği problem doğurmaktadır. Mevsimlik ve yıllık seller, erozyon, barajlar, deniz ve nehir kıyısi sel savunma duvarları bu uzunluğun ölçümünü zorlaştırmaktadır. Menderes yapan nehirler ya doğal olarak ya insan eli ile uzunluklarını değiştirmektedirler. Örneğin 1766-1885 döneminde Mississippi Nehri üzerinde Cairo, Illinois ile New Orleans, Luisiana arasında yapılan 18 tane kesip kesip de su yolunu kısaltma çalışmaları sonunda bu nehrin bu iki mevki arasındaki uzunluğu 218 km azaltılmıştır.[1]

Bunlar nehrin uzunluğunun daha kesin ölçülmesini zorlaştırmaktadırlar ama imkansız kılmamaktadırlar. Fakat bu sefer değişik nehirlerin değişik uzunluk ölçümlerinde değişik doğruluk paylarının kullanılması problemi ortaya çıkmakta ve bunlar da uzunluk karşılaştırmalarını güçleştirmektedir.

1000 km'den daha uzun olan nehir sistemleri listesi

Kıta renk anahtarı
Afrika Asya Okynusya Avrupa Kuzey Amerika Güney Amerika
Nehir Uzunluk (km) Drenaj alanı (km²) Ortalama su akımı hacmi (m³/s) Nehir ağzının yeri Nehir havzası içindeki ülkeler
1. Nil Nehri – Kagera Nehri[2][3] 6.650
(6.853)
3.349.000 5.100 Akdeniz Etiyopya, Eritre, Güney Sudan, Sudan, Uganda, Tanzanya, Kenya, Rwanda, Burundi, Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti
2. Amazon Nehri – Ucayalı Nehri – Apurímac Nehri 6.400
(6.992)
6.915.000 219.000 Atlas Okyanusu Brazilya, Peru, Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Venezuela, Guyana
3. Yangtze Nehri
(Chang Jiang)
6.300
(6,418)
1.800.000 31.900 Doğu Çin Denizi Çin
4. Mississippi NehriMissouri Nehri–Jefferson Nehri 6.275
2.980.000 16.200 Meksika Körfezi Birleşik Amerika (%98,5), Kanada (%1,5)
5. Yenisey NehriAngara NehriSelenge Irmağı 5.539
2.580.000 19.600 Kara Denizi Rusya (%97), Moğolistan (%2.9)
6. Sarı Irmak
(Huang He)
5,464
745,000 2,110 Bohai Denizi Çin
7. Obi Nehriİrtiş Nehri 5.410 2.990.000 12.800 Obi Körfezi Rusya, Kazakistan, Çin, Moğolistan
8. ParanáRío de la Plata

[4]

4.880
2.582.672 18.000 Río de la Plata Brazilya (%46,7), Arjantin (%27,7), Paraguay (%13,5), Bolivya (%8,3), Uruguay (%3,8)
9. Kongo Nehri–Çambesi Nehri
(Demokratik Kongo Cumhuriyeti)
4.700
3.680.000 41.800 Atlas Okyanusu Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Kamerun, Zambiya, Burundi, Ruanda
10. Amur Nehri–Argun Nehri
(Heilong Jiang)
4.444 1.855.000 11.400 Ohotsk Denizi Rusya, Çin, Moğolistan
11. Lena Nehri 4.400
2.490.000 17.100 Laptev Denizi Rusya
12. Mekong Nehri
(Lancang Jiang)
4.350 810.000 16.000 Güney Çin Denizi Çin, Myanmar, Laos, Tayland, Kamboçya, Vietnam
13. Mackenzie Nehri–Peace Nehri–Finlay Nehri 4.241
1.790.000 10.300 Beaufort Denizi Kanada
14. Nijer Nehri 4.200
2.090.000 9.570 Gine Körfezi Nijerya (%26,6), Mali (%25,6), Nijer (%23,6), Cezayir (%7,6), Gine (%4,5), Kamerun (%4,2), Burkina Faso (%3,9), Fildişi Sahili, Benin, Çad
15. Murray Nehri–Darling Nehri 3.672[5]
1.061.000 767 Güney Okyanus Avustralya
16. Tocantins Nehri–Araguaia Nehri 3.650 950.000 13.598 Atlas Okyanusu, Amazon Brazıl
17. Volga Nehri 3.645 1.380.000 8.080 Hazar Denizi Rusya
18. ŞattülarapFırat Nehri 3.596
884.000 856 Basra Körfezi Irak (%60,5), Türkiye (%24,8), Suriye (%14,7)
19. Madeira Nehri–Mamoré Nehri–Grande Nehri–Caine Nehri–Rocha Nehri 3.380 1.485.200 31.200 Amazon Brazilya, Bolivya, Peru
20. Purús Nehri 3.211 63.166 8.400 Amazon Brazilyq, Peru
21. Yukon Nehri 3.185 850.000 6.210 Bering Denizi Birleşik Amerika (%59,8), Kanada (%40,2)
22. İndus Nehri 3.180 960.000 7.160 Umman Denizi Pakistan (%93), Hindistan, Çin
23. São Francisco Nehri 3.180*
(2.900)
610.000 3.300 Atlas Okyanusu Brazilya
24. Seyhun NehriNarin Nehri 3.078 219.000 703 Aral Gölü Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan
25. Saluen Nehri
(Nu Jiang)
3.060 324.000 3.153 Andaman Denizi Çin (%52,4), Myanmar (%43,9), Tayland (%3.7)
26. Saint Lawrence Nehri – Niagara Nehri – Detroit Nehri – St. Clair Nehri – Saint Marys Nehri – Saint Louis Nehri 3.058 1.030.000 10.100 Saint Lawrence Körfezi Kanada (%52,1), Birleşik Amerika (%47,9)
27. Rio Grande Nehri 3.057
(2.896)
570.000 82 Meksika Körfezi Birleşik Amerika (% 52,1), Meksika (%47,9)
28. Aşağı Tunguska Nehri 2.989 473.000 3.600 Yenisey Rusya
29. Brahmaputra Nehri–Yarlung Tsangpo Nehri 2.948* 1.730.000 19.200[6] Ganj Hindistan (%58,0), Çin (%19,7), Nepal (%9,0), Bangladeş (%6,6), Hindistan/Çin Belirsiz Sınır Arazisi (%4,2), Bhutan (%2,4)
30. Tuna Nehri–Breg Nehri 2.888* 817.000 7.130 Karadeniz Romanya (%28,9), Macaristan (%11,7), Bulgaristan (%5,2), Sırbistan (%10,3), Hırvatistan (%4,5), Slovakya (%2,8) , Avusturya (%10,3), Almanya (%7,5),
31. Zambezi Nehri 2.693* 1.330.000 4.880 Mozambik Kanalı Zambia (%41,6), Angola (%18,4), Zimbabve (%15,6), Mozambik (%11,8), Malavi (%8,0), Tanzanya (%2,0), Namibya, Botsvana
32. Vilyuy Nehri 2.650 454.000 1.480 Lena Nehri Rusya
33. Araguaia Nehri 2.627 358.125 5.510 Tocantins Nehri Brazilya
34. Ganj Nehri–Hugli Nehri–Padma Nehri


(Ganga)

2.620[7] 907.000 12.037[8] Bengal Körfezi Hindistan, Bangladeş, Nepal, Çin
35. Ceyhun Nehri -- Panj Nehri 2.620 534.739 1.400 Aral Gölü Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan
36. Japurá Nehri
(Rio Yapurá)
2.615* 242.259 6.000 Amazon Brazilya, Kolombiya
37. Nelson Nehri–Saskatchewan Nehri 2.570 1.093.000 2.575 Hudson Körfezi Kanada, Birleşik Amerika
38. Paraguay Nehri
(Rio Paraguay)
2.549 900.000 4.300 Paraná Nehri Brazilya, Paraguay, Bolivya, Arjantin
39. Kolyma Nehri 2.513 644,000 3.800 Doğu Sibirya Denizi Rusya
40. Pilcomayo Nehri 2.500 270.000 Paraguay Nehri Paraguay, Arjantina, Bolivya
41. Yukarı Obi Nehri -- Katun Nehri 2.490 Obi Nehri Rusya
42. İşim Nehri 2.450 177.000 56 İrtiş Nehri Kazakistan, Rusya
43. Juruá Nehri 2.410 200.000 6.000 Amazon Nehri Peru, Brazilya
44. Ural Nehri 2.428 237.000 475 Hazar Denizi Rusya, Kazakistan
45. Arkansas Nehri 2.348 505.000
(435.122)
1.066 Mississippi Nehri Birleşik Amerika
46. Olenyok Nehri 2.292 219.000 1.210 Laptev Denizi Rusya
47. Dinyeper Nehri 2.287 516.300 1.670 Karadeniz Rusya, Belarus, Ukrayna
48. Aldan Nehri 2.273 729.000 5.060 Lena Nehri Rusya
49. Ubangi Nehri–Uele Nehri[9] 2.270 772.800 4.000 Kongo Nehri Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti
50. Rio Negro Nehri 2.250 720.114 26.700 Amazon Nehri Brazilya, Venezuela, Kolombiya
51. Kolumbiya Nehri 2.250 (1.953) 415.211 7.500 Büyük Okyanus Birleşik Amerika, Kanada
52. Kolorado Nehri (batı ABD) 2.333 390.000 1.200 Kaliforniya Körfezi Birleşik Amerika, Meksika
53. Pearl Nehri – Zhujiang Nehri 2.200 437.000 13.600 Güney Çin Denizi Çin (%98,5), Vietnam (%1,5)
54. Kırmızı Nehir (ABD) 2.188 78.592 875 Mississippi Nehri Birleşik Amerika
55. Ayeyarvadi Nehri
(İrravaddi)
2.170 411.000 13.000 Andaman Denizi Myanmar
56. Kasai Nehri 2.153 880.200 10.000 Kongo Nehri Angola, Demokratik Congo Cumhuriyeti
57. Ohio Nehri–Allegheny Nehri 2.102 490.603 7.957 Mississippi Nehri Birleşik Amerika
58. Orinoco Nehri 2.101 1.380.000 33.000 Atlas Okyanusu Venezuela, Kolombiya, Guyana
59. Tarım Nehri 2.100 557.000 Lop Nur Çin
60. Xingu Nehri 2.100 Amazon Nehri Brazilya
61. Orange Nehri 2.092     Atlas Okyanusu Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Lesoto
62. Kuzey Salado Nehri 2.010 Paraná Nehri Arjantina
63. Vitim Nehri 1.978 Lena Nehri Rusya
64. Dicle Nehri 1.950 Şattülarap Türkiye, Irak, Suriye
65. Songhua Nehri 1.927 Amur Nehri Çin
66. Tapajós Nehri 1.900 Amazon Nehri Brazilya
67. Don Nehri 1.870 425.600 935 Azak Denizi Rusya, Ukrayna
68. Taşlı Tunguska Nehri 1.865 240.000 Yenisey Nehri Rusya
69. Peçora Nehri 1.809 322.000 Barents Denizi Rusya
70. Kama Nehri 1.805 507.000 Volga Nehri Rusya
71. Limpopo Nehri 1.800 413.000 Hint Okyanusu Mozambik, Zimbabve, Güney Afrika, Botsvana
72. Guaporé Nehri (İtenez) 1.749 Mamoré Brazilya, Bolivya
73. İndigirka Nehri 1.726 360.400 1.810 Doğu Sibirya Denizi Rusya
74. Snake Nehri 1.670 279.719 1.611 Kolumbiya Nehri Birleşik Amerika
75. Senegal Nehri 1.641 419.659 Atlas Okyanusu Gine, Senegal, Mali, Moritanya
76. Uruguay Nehri 1.610 370.000 Atlas Okyanusu Uruguay, Arjantin, Brazilya
77. Murrumbidgee Nehri 1.600 Murray Nehri Avustralya
77. Mavi Nil Nehri 1.600 326.400 Nil Nehri Etiyopya, Sudan
77. Churchill Nehri 1.600 Hudson Körfezi Kanada
77. Khatanga Nehri 1.600 Laptev Denizi Rusya
77. Okavango Nehri 1.600 Okavango Deltası Namibya, Angola, Botsvana
77. Volta Nehri 1.600 Gine Körfezi Gana, Burkina Faso, Togo, Fildişi Sahili, Benin
83. Beni Nehri 1.599 283.350 8.900 Madeira Nehri Bolivya
84. Platte Nehri 1.594 Missouri Nehri Birleşik Amerika
85. Tobol Nehri 1.591 İrtiş Nehri Kazakistan, Rusya
86. Jübba Nehri–Şebelle Nehri 1.580* Hint Okyanusu Etiyopya, Somali
87. İcá Nehri (Putumayo) 1.575 Amazon Nehri Brazilya, Peru, Kolombiya, Ecvador
88. Magdalena Nehri 1.550 263.858 9.000 Karayip Denizi Kolombiya
89. Han 1.532 Yangtze Nehri Çin
90. Oka Nehri 1.500 Volga Nehri Rusya
91. Pecos Nehri 1.490 Rio Grande Nehri Birleşik Amerika
92. Yukarı Yenisey Nehri -- Küçük Yenisey Nehri (Kaa-Hem) 1.480 Yenisey Nehri Rusya, Moğolistan
93. Godavarı Nehri 1.465 312.812 3.061 Bengal Körfezi Hindistan
94. Kolorado (Teksas) 1.438 Meksikja Körfezi Birleşik Amerika
95. Río Grande Nehri (Bolivya) (Guapay) 1.438 102.600 264 İchilo Nehri Bolivya
96. Belaya Nehri 1.420 Kama Nehri Rusya
97. Cooper–Barcoo Nehri 1.420 Eyre Gölü Avustralya
98. Marañón Nehri (Peru) 1.415 Amazon Nehri Peru
99. Dinyester Nehri Turla 1.411 (1.352) Karadeniz Ukrayna, Moldova
100. Benue Nehri 1.400 Nijer Nehri Kamerun, Nijerya
100. İli Nehri
(Yılı)
1.400 Balkaş Gölü Çin, Kazakistan
100. Warburton–Georgina Nehri 1.400 Eyre Gölü Avustralya
103. Sutlej Nehri 1.372 Çenab Nehri Çin, Hindistan, Pakistan
104. Yamuna Nehri 1.370 366.223 2.950 Ganj Nehri Hindistan
105. Vyatka Nehri 1.370 Kama Nehri Rusya
106. Fraser Nehri 1.368 220.000 3.475 Büyük Okyanus Kanada
107. Kura Nehri 1,364 Hazar Denizi Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkiye, İran
108. Grande Nehri 1.360 Paraná Nehri Brazilya
109. Brazos Nehri 1.352 Meksika Körfezi Birleşik Amerika
110. Cauca Nehri 1.350 Magdalena Nehri Kolombiya
111. Liao Nehri 1.345 Bohai Denizi Çin
112. Yalong Nehri 1.323 Yangtze Nehri Çin
113. İguazu Nehri 1.320 Paraná Nehri Brazilya, Arjantin
113. Olyokma Nehri 1.320 Lena Nehri Rusya
115. Kuzey Dvina Nehri – Sukhona Nehri 1.302 357.052 3.332 Beyaz Deniz Rusya
116. Krishna Nehri 1.300 Bengal Körfezi Hindistan
116. İriri Nehri 1.300 Xingu Nehri Brazilya
117. Narmada Nehri 1.289 Umman Denizi Hindistan
118. Lomami Nehri[10] 1.280 Kongo Nehri Demokratik Kongo Cumhuriyeti
119. Ottawa Nehri 1.271 146.300 1.950 Saint Lawrence Nehri Kanada
120. Zeya Nehri 1.242 Amur Nehri Rusya
121. Juruena Nehri 1.240 Tapajós Nehri Brazilya
122. Yukarı Mississippi Nehri 1.236 Mississippi Nehri Birleşik Amerika
123. Ren Nehri 1.233 198.735 2.330 Kuzey Denizi Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda, Avusturya, Lihtenştayn, İtalya (çok kısa), Belçika, Lüksemburg
124. Athabasca Nehri 1.231 95.300 Mackenzie Nehri Kanada
124. Elbe NehriVltava Nehri 1.252 148.268 711 Kuzey Denizi Almanya, Çek Cumhuriyeti
126. Canadian Nehri 1.223 Arkansas Nehri Birleşik Amerika
127. Kuzey Saskatchewan Nehri 1.220 Saskatchewan Nehri Kanada
128. Draa Nehri 1.218 Atlas Okyanusu Fas
129. Vaal Nehri 1.210 Orange Nehri Güney Afrika
130. Shire Nehri 1.200 Zambezi Nehri Mozambik, Malavi
131. Nen Nehri
(Nonni)
1.190 Songhua Nehri Çin
132. Kızılırmak 1.182 115.000 400 Karadeniz Türkiye
133. Green Nehri (Utah) 1.175 Kolorado Nehri (batı ABD) Birleşik Amerika
134. Milk Nehri (Montana-Alberta) 1.173 Missouri Nehri Birleşik Amerika, Kanada
135. Çindvin Nehri 1.158 Ayeyarvadi Nehri Myanmar
136. Sankuru Nehri 1.150 Kasai Nehri Demokratik Kongo Cumhuriyeti
137. Kızıl Nehri 1.149 143.700 2.640 Tonkin Korfezi Çin, Vietnam
138. James Nehri (Dakota) 1.143 Missouri Nehri Birleşik Amerika
139. Kapuas Nehri 1.143 Güney Çin Denizi Endonezya
140. Desna Nehri 1.130 88.900 360 Dinyeper Rusya, Belarus, Ukrayna
140. Helmand Nehri 1.130 Hamun-i-Helmand Afganistan, İran
140. Madre de Dios Nehri 1.130 125.000 4.915 Beni Nehri Peru, Bolivya
140. Tietê Nehri 1.130 Paraná Nehri Brazilya
140. Vyçegda Nehri 1.130 Kuzey Dvina Rusya
145. Sepik Nehri 1.126 77.700 Büyük Okyanus Papua Yeni Gine, Endonezya
146. Cimarron Nehri 1.123 Arkansas Nehri Birleşik Amerika
147. Anadir Nehri 1.120 Anadir Körfezi Rusya
147. Paraíba do Sul Nehri 1.120 Atlad Okyanusu Brazilya
149. Jialing Nehri 1.119 Yangtze Nehri Çin
150. Liard Nehri 1.115 Mackenzie Nehri Kanada
151. Cumberland Nehri 1.105 46.830 862 Mississippi Nehri Birleşik Amerika
152. White Nehri (Arkansas) 1.102 Mississippi Nehri Birleşik Amerika
153. Huallaga Nehri 1.100 Marañón Nehri Peru
153. Kuango Nehri 1.100 263.500 2.700 Kasai Angola, Demokratik Kngo Cumhuriyeti
155. Gambiya Nehri 1.094 Atlas Okyanusu Gambiya, Senegal, Gine
156. Çenab Nehri 1.086 İndus Nehri Hindistan, Pakistan
157. Yellowstone Nehri 1.080 114.260 Missouri Nehri Birleşik Amerika
158. Ghaghara Nehri 1.080 127.950 2.990 Ganj Nehri Hindistan, Nepal, Çin
159. Huai Nehri 1.078 270.000 1.110 Ağzı yok Çin
160. Aras Nehri 1.072 102.000 285 Kura Nehri Turkiye, Ermenistan, Azerbaycan, İran
161. Çu Nehri 1.067 62.500 Ağzı yok Kırgızistan, Kazakistan
162. Donets Nehri 1.078 (1.053) Don Nehri Rusya, Ukrayna
163. Bermejo Nehri 1,050 Paraguay Nehri Arjantin, Bolivya
164. Fly Nehri 1.050 Papua Körfezi Papua Yeni Gine, Endonezya
165. Guaviare Nehri 1.050 Orinoco Kolombiya
166. Kuskokwim Nehri 1.050 Bering Denizi Birleşik Amerika
167. Tennessee Nehri 1.049 Ohio Nehri Birleşik Amerika
168. Vistula 1.047 194.424 1.080 Baltık Denizi Polonya
169. Aruvimi Nehri[10] 1.030 640 Kongo Nehri Demokratik Kongo Cumhuriyeti
170. Daugava 1.020 87.900 678 Riga Korfezi Latviya, Belarus, Rusya
171. Gila Nehri 1.015 Kolorado Nehri (Batı ABD) Birleşik Amerika
172. Loire Nehri 1.012 115.271 840 Atlas Okyanusu Fransa
173. Essequibo Nehri 1.010 Atlas Okyanusu Guyana
174. Hoper Nehri 1.010 Don Nehri Rusya
175. Tagus
(Tajo/Tejo)
1.006 80.100 Atlas Okyanusu İspanya, Portekiz

Bazı ek açıklamalar

Peru'nun güneyinden bulunan Nevado Mismi dağının kuzey yamacında kaynağı bulunan ve Rio Apurimac Nehrine katılan "Carhuasanta Suyu" Amazon Nehrinin başlangıç kaynağı olarak kabul edilirse Amazon Nehri Nil Nehri'nde 100km daha uzun olmaktadır.

Bu iddiaya karşılık uydu fotoğraflarına dayanılarak yapılan ve bu yeni ana kaynağı kullanan ölçüm araştırmalarınin Amazon'un yeni ölçümlerle uzunluğunun 6.400 km'yi geçmediğini belirtmektedirler.

Referanslar

 1. Birleşik Amerika'da en uzun nehirler "United States Geological Survey".
 2. |Genellikle inanılır coğrafya kaynakları (örneğin Encyclopeia Britannica) dünyanın en uzun nehri olarak uzunluğu yaklaşık 6.650 km olan Nil Nehri'ni veriler ve uzunluğu yaklaşık 6.400 km olan Amazon Nehri'ni ikinci uzun nehir olarak gösterirler. Fakat son 10-20 yılda Amazon Nehri'nin gerçek kaynakının nerede olduğu ve bu nedenle uzunluğu tartışılmaya açılmıştır. 2007 ve 2088'de Brazilya ve Peru'da yapılan coğrafya çalışmaları sonucu Amazon'un en güney ağzında bulunan gel-git kanalları ve Tocantins'in Para halici ele alınırsa nehrin uzunluğunu daha da büyütmektedir ve bu halde Amazon Nehri uzunluğu 6.892 km olup bunun Nil Nehri uzunluğu olan 6,583 km'den daha büyük olduğunu göstermişlerdir. Fakat 2010'lı yıllarda her iki nehrin de gerçek uzunluklarinin değişik tanımlamaları bulunup bu konu hala tartışmalıdır.
 3. http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070619-amazon-river.html
 4. "Río de la Plata". Encyclopædia Britannica. 9 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150509112732/http://www.britannica.com:80/EBchecked/topic/463804/Rio-de-la-Plata. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2010.
 5. http://www.ga.göv.au/education/geoscience-başıcs/landforms/longest-rivers.html GeoScience Australia
 6. "River and Drainage System of Bangladesh". 16 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120716180709/http://banglapedia.search.com.bd/HT/R_0208.htm. Erişim tarihi: 2007-02-27.
 7. Parua, Pranab Kumar (3 Ocak 2010). The Ganga: water use in the Indian subcontinent. Springer. s. 272. ISBN 978-90-481-3102-0. http://books.google.com/books?id=yUc7Cus2a-MC&pg=PA272. Erişim tarihi: 17 May 2011.
 8. Ganges–Farakka
 9. Bossche, J.P. vanden; G. M. Bernacsek (1990). Source Book for the Inland Fishery Resources of Africa, Volume 1. Food and Ağrıculture Organization of the United Nations. s. 338. ISBN 978-92-5-102983-1. http://books.google.com/books?id=WLZRxM9vfXoC&pg=PA338.
 10. 1 2 Bossche, J.P. vanden; G. M. Bernacsek (1990) (İngilizce). Source Book for the Inland Fishery Resources of Africa, Volume 1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. s. 333. ISBN 978-92-5-102983-1. http://books.google.com/books?id=WLZRxM9vfXoC&pg=PA333.
 11. Yeni bilgiler. Tarih 07 Haziran 2007

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.